AKTUÁLNE PONUKY

Vo štvrtok 23.5.2024 sa konal Edukafest na školách zavádzajúcich nové kurikulum. Jednou

z nich bola aj oravská základná škola v Zubrohlave. RCPU pre región Orava sa tiež zúčastnilo

na Edukafeste a pripravilo zaujímavé workshopy.

Chcel/a by si zažiť školský rok, ktorým Ťa bude sprevádzať mentor, bude Ťa podporovať, bude Ti nablízku, aby si Ty mohol/a rásť? 

TU sa môžeš dočítať viac a prihlásiť sa

RCPU sa budujú za účelom podpory škôl a učiteľov v jednotlivých regiónoch pri zavádzaní zmien v obsahu a formách vzdelávania.

Svoju činnosť vykonávajú prostredníctvom mentoringu, poradenstva a konzultačných činností predovšetkým v tzv. prioritných tematických oblastiach:

Vzdelávacie programy

Hodnotenie vzdelávacích výsledkov žiakov

Vzdelávací proces a vyučovací štýl učiteľa – sociálna klíma

Personalizácia vyučovania a inkluzívne vzdelávanie

Digitalizácia